FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
4T CONGRÉS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA ESTATAL: EDUCAR I APRENDRE EN UN NOU ESCENARI
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
DAVANT DE LA ILP: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
RECULL DE PREMSA
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
RECULL DE FOTOS DEL 1EE
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
100 ANYS D'ESCOLES D'ESTIU, 100 ANYS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LES ESCOLES D'ESTIU DELS MRP DE CATALUNYA
FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
LA LOMCE I LA DEMOCRÀCIA ALS CENTRES EDUCATIUS
4 |

4T CONGRÉS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA ESTATAL: EDUCAR I APRENDRE EN UN NOU ESCENARI

4t Congrés de Renovació Pedagògica Estatal: Educar i aprendre en un nou escenari · FMRPC
21-23 de novembre, Lleida
Per què un congrés sobre Renovació Pedagògica?

La Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica (MRPs) posa en marxa un procés congressual, en un moment en el qual la Renovació Pedagògica entra en una situació de crisi. Des de l'any 1996, anys entre els quals es va realitzar el III Congrés, s'han realitzat trobades anuals. Però l'agressivitat es vol imposar contra tot el que sigui Renovació Pedagògica i Educació com a bé públic i com a dret, tot això obliga a anar més enllà d'una simple trobada i proposar un Congrés que busqui alternatives i solucions, tant pedagògiques com sòcio-educatives a la constant agressió que la economia neoliberal està realitzant a les conquistes socials que entre tots havíem aconseguit. Aquesta agressió es concreta en una nova llei d'educació que fa tornar enrere tot el nostre sistema a moments anteriors de l'etapa franquista.

Arribar a propostes encertades que evitin allò anterior serà una feina complicada, donades les condicions de partida, en canvi és quelcom necessari, per una banda si no volem que la Educació, especialment la Pública (amb totes les connotacions que comporta allò públic) es vegi destruïda o relegada de construir un sistema educatiu orientat a un futur més just i solidari.
Ara més que mai es fa necessari concretar les claus educatives necessàries davant les noves situacions polítiques, econòmiques i socials.
Aquesta és la finalitat del Congrés dels MRPs. No volem que sigui un procés tancat, sinó que sigui participatiu i que s'acosti al pensament i a la visió de la realitat dels qui proposen una educació realment renovadora.

Procés:

El IV Congrés no es planteja com la organització d'unes jornades determinades sinó com tot un procés que va començar amb la resposta de una sèrie de qüestionaris, que continua amb una jornada de trobada a Segovia del 21 al 23 de febrer, que s'expandeix amb la realització d'activitats sobre els temes del Congrés en diferents llocs de l'estat espanyol i que emet conclusions amb la realització d'una segona trobada a Lleida del 21 al 23 de novembre de 2014.

Els temes que es tractaran són:

1. Què és i que ha de tenir l'Escola Pública?
2. Quines aules i currículum volem?
3. Com han de ser els centres educatius públics? Funcionament, estructura, comunitat, implicació amb l'entorn, etc.
4. Quin perfil ha de tenir el professorat? Quina ha de ser la seva feina dins el centre?
5. Quins canvis s'han operat a la societat i de retruc en l'educació des del tercer congrés?
6. Com s'entén el concepte de territori en els MRPs?
7. Quin és el paper de la Renovació Pedagògica avui en dia, no només a l'escola, sinó a la societat en general?

Trobareu tota la informació sobre el congrés al següent http://congresomrp.blogspot.com.es.


d |

DAVANT DE LA ILP: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

DAVANT DE LA ILP: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA · FMRPC
Els Moviments de Renovació Pedagògica coincidim amb moltes altres plataformes i plantejaments en la necessitat de modificar, canviar i millorar el nostre sistema educatiu.
Respectem el treball que es realitza des de la voluntat de transformar i lluitar per un model educatiu, com l'exposat en aquesta ILP i que compartim en la seva essència, però no en la seva forma, estructura i justificació.

Com MRPs voldríem remarcar:

· Hem optat i defensat el debat pedagògic com la millor eina per innovar i donar respostes a les necessitats dels nostres alumnes i del professorat dels centres. És aquest debat dels mestres, el que ha permès arribar a conclusions, propostes i recomanacions i algunes s'han recollit o es concreten en marcs normatius que arriben als centres, al professorat i a la comunitat educativa en general.
· Malgrat aquest repetit esforç, sovint no s'han vist reflectides moltes de les nostres propostes, i som conscients que no som els únics que manifestem opinió o que provoquem discussió i debat.
· La nostra manera de fer al llarg dels anys ha estat intentar arribar a consensos, amb l'objectiu d'aplicar canvis de manera estable i al llarg del temps.
· Estem convençuts que l'escola participa dels canvis quan sorgeixen de dins no a través d'una llei o normativa que les imposa.

En l'actual marc normatiu català no ens trobem còmodes, el desenvolupament fet en els darrers anys és francament millorable però respectem el consens que va assolir i proposarem canvis que el millorin.

Hem treballat sempre per acostar-nos al màxim a una escola participativa, democràtica i laica, on les famílies desenvolupin un paper bàsic en l'engranatge i el funcionament d'un centre educatiu. Un centre que tingui un fort lligam amb l'entorn més proper, sempre fent ús de l'autonomia pedagògica i estructural , que s' adeqüi a les necessitats de tot l'alumnat i que treballi per l'èxit educatiu i cohesió social amb els nostres infants i joves.

Defensem un únic sistema educatiu públic de qualitat, que treballi per la igualtat d'oportunitats. Compromesa amb el país i on la llengua de comunicació vehicular (no tan sols habitual) sigui el català, preservant la immersió lingüística tal i com queda recollit en el títol II de la LEC.

Tanmateix, volem remarcar que ens oposem frontalment a la LOMQUE. Imposada per l'estat espanyol, trepitjant la legitimitat del parlament de Catalunya i sense tenir en compte cap ni un dels agents educatius del nostre país.

En la proposta de Llei que es realitza amb la ILP creiem que molts dels articles ja tenen cabuda o estan explicitats a la LEC i tanmateix no veiem que la proposició de llei englobi i tingui en compte tot el sistema educatiu obligatori i no obligatori.
Es planteja més com una proposta estructural del sistema i no aborda temes claus com el paper dels municipis, la participació dels pares i les mares, el treball en xarxa, la formació al llarg de la vida. Ni afronta temes com el cos únic del professorat, la formació inicial dels docents, l'avaluació per aprendre i millorar, l'avaluació en tots els seus àmbits no únicament l'alumnat, també el professorat i el centre han de formar part d'aquesta funció reguladora de tot procés d'aprenentatge.

Creiem important i necessari construir una alternativa educativa des del treball , la reflexió, el debat, l'intercanvi d'opinió dels mestres i professionals que viuen a les aules diàriament. El nostre projecte ha d'arrencar de la il·lusió i de la creença que un canvi a l'escola és possible malgrat la legislació.

El nostre projecte proposa obrir un debat al nivell nacional de Catalunya, en cada MRP, en cada territori amb l'objectiu no únicament de dir com volem que sigui l'escola, sinó de com es fa possible aquest canvi: estenent experiències en xarxa, projectes de centre i de comunitat, transmetent confiança, mostrant noves iniciatives, convidant que entrin a l'escola propostes de l'educació no formal, compartint tot això amb mares i pares i fent que els nois i les noies formin part de la construcció del seu aprenentatge.

Ben segur que amb el debat i treball als centres, eix de la necessària renovació pedagògica, trobarem la resposta que ens pugui dur a tots aquests aspectes que anem formulant i reomplint de contingut dia a dia, pas a pas, tot arribant a un consens amb tots els agents que conflueixen en l'educació de Catalunya.

Barcelona, 25 d' octubre de 2014
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
més
j |
Jornades d'Escola Rural · FMRPC

JORNADES D'ESCOLA RURAL

Des del secretariat de l'escola rural, ja fa força temps que ens preguntem sobre allò que ens defineix, immersos en una realitat distinta per nosaltres però unificadora pels ulls de la societat. Un altre aspecte del que ens agrada debatre, és el pedagògic, on compartint allò que passa dins de les escoles i les aules ens fa créixer com a mestres que aprenem, com a centres que volen aprendre i com alumnes que creixen i
es formen en un món força canviant.
Fa pocs mesos vàrem iniciar unes trobades on l'eix va ser l'organització multinivell
dins de les aules. Ara, però, coincidint amb aquestes jornades volem posar la nostra i
la vostra mirada al "contingut" de les aules: projectes, experiències, pedagogia,
interacció amb l'entorn i el món, ... tot allò que dóna sentit a la nostra feina i a
l'aprenentatge dels alumnes. Volem unes jornades on TU siguis el protagonista.
Hem plantejat unes jornades on un expert, amb la seva conferència ens ajudarà a
obrir interrogants, i després les dinàmiques i les experiències de cada un dels tallers
ens ha d'obrir el debat.
Volem unes jornades on sigui possible fer emergir el nostre desig per ensenyar i
aprendre, per créixer plegats, amb les nostres semblances, però també amb les
nostres diferències.

Us hi esperem

SECRETARIAT D'ESCOLA RURAL DE CATALUNYA

A través d'aquest enllaç pots accedir a la inscripció. més
l |

LA RENOVACIÓ DE L'ESCOLA PÚBLICA, DE L'EMPORDÀ A TOT CATALUNYA

A principis del segle passat, els mestres de les escoles rurals empordaneses es van mobilitzar per dur a terme tota mena d'iniciatives per a la reforma de l'ensenyament i l'educació. S'agruparen en associacions professionals, editaren revistes de magisteri on exposar les seves experiències amb la voluntat de compartir, i també promogueren activitats amb escoles veïnes. Van ser mestres a favor de l'escola pública, digna i eficaç, a base d'intentar potenciar la seva dimensió social, convençuts que l'escola és un instrument de gran transcendència per a la societat.

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, l'Arxiu Històric de Girona, el Museu del Joguet de Catalunya i la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana hem produït una exposició i un catàleg per commemorar el 110è aniversari de la primera Conversa pedagògica promoguda pel mestre de Camallera, Silvestre Santaló.

Per accedir a la pàgina web de l'exposició cliqueu aquí.

m |

MIRALL DE PAU

Enllacem un curt sobre els assajos de la cançó Mirall de Pau gravat a l'Escola Vila Olímpica de Barcelona.
Aquesta cançó va ser interpretada per 320 escoles catalanes, en protesta davant la LOMCE, que vol eliminar la música com assignatura obligatòria de l'etapa d'Educació bàsica i secundària... "la música és el millor amic i em fa feliç"... són algunes de les reflexions que fan els nens al vídeo quan els hi pregunten: què es per a ells la música.

20/9/14
l |
La LOMCE i la democràcia als centres educatius · FMRPC

LA LOMCE I LA DEMOCRÀCIA ALS CENTRES EDUCATIUS

En aquest article d'opinió, Ricard Montalban formula un seguit de preguntes que us fem avinents per tal que ens doneu la vostra opinió sobre els aspectes que planteja:

Creieu que la LOMCE aportarà una millora en el funcionament dels consells escolars dels centres educatius? Si és així, quins aspectes en sortiran reforçats?

Hi ha marge per preservar, en els consells escolars de centre, unes de les funcions més importants, com han estat les capacitats de triar el director o d'aprovar el projecte educatiu del centre? O, per contra, és millor que el primer l'esculli l'Administració educativa i sobre el segon només s'informi el consell escolar?

Si el consell escolar deixa de tenir una capacitat decisòria important, pot seguir influint positivament en el funcionament del centre?

Els representants municipals, haurien de deixar d'assistir als consells de les escoles concertades?

Digues-hi la teva i participa en el fòrum!

Les teves opinions poden ser reproduïdes a les publicacions de l'Editorial Graó.

Comença un curs nou, comença la LOMCE... I s'acaba la democràcia a les escoles i als instituts

Si hi ha hagut un aspecte que, després de les vuit lleis educatives promulgades, s'ha anat mantenint, i fins i tot millorant, des de l'any 1985 amb la LODE, aquest ha estat la participació efectiva de tots els membres de la comunitat docent en el control i la gestió de les institucions docents mitjançant el consell escolar de centre.

Però la LOMCE, en aplicar-se a partir d'aquest nou curs 2014-2015, trenca, radicalment, amb l'esperit del que ha inspirat un sistema educatiu basat en la participació de tots els agents pedagògics.

Efectivament, el consell escolar de centre passa a ser un òrgan merament consultiu, amb una capacitat decisòria molt baixa, amb més poder per a les direccions de les institucions docents, tant públiques com concertades. Els centres educatius perden, en definitiva, autonomia pel que respecta a la seva gestió i un sentit democràtic de l'escola com a institució amb la qual tothom està implicat. Fins i tot, el representant municipal desapareix, de facto, com a membre de ple dret dels consells escolars dels centres concertats.

Ni els agents socials ni els polítics s'han posat dins les escoles i els instituts. Els primers els podríem identificar, en part, com les famílies i, els segons, com els representants municipals.

Ni les mares i els pares ni la política s'han introduït als centres, sinó que el que s'ha fet ha estat comptar amb la participació dels agents educatius principals i els representants de la comunitat local, perquè escola i barri, escola i poble, escola i ciutat s'articulin de manera adequada. Això forma part d'un ideari educatiu, i així s'ha mantingut fins ara, i no d'un ideari polític, fet que, amb la LOMCE, s'imposa per damunt de l'ideari d'escola democràtica, que pràcticament desapareix.

L'escola arrelada al seu entorn és una escola que educa millor i que troba una harmonia amb tot el que l'envolta. No s'ha de fer política amb la participació. S'ha de fer educació i comunitat.

Ricard Montalban
Llicenciat en Ciències de l'Educació
Cap de secció d'escoles municipals de l'Ajuntament de l'Hospitalet

Article extret del fòrum de l'editorial Graó

19/9/14
r |

RECULL DE PREMSA

Recull de premsa · FMRPC
El Recull de Premsa, és un servei diari, realitzat en el període del curs escolar, que recull totes aquelles notícies a l'entorn de l'Educació que dia a dia es van publicant en el nostre país.

Aquest recull és elaborat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i patrocinat per la Fundació Propedagògic.

Diàriament s'envia a tots els Moviments de Renovació Pedagògica i a tots els nostres Federats. Tots ells ho difonen en el seu territori als seus associats. D'aquesta manera, cada dia unes 3000 persones ho reben a través del seu correu electrònic.

Els articles del recull de premsa, assenyalats amb una estrella, indiquen que són d'especial interès.

Link al recull diari de la Fundació Propedagògic

15/7/14
1 |

100 ANYS D'ESCOLES D'ESTIU, 100 ANYS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

Durant la jornada de commemoració del Centenari de les Escoles d'Estiu dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, que es va dur a terme el 5 de juliol del 2014 a la UAB, es van realitzar un seguit de taules de debat.
Resum dels debats realitzats amb les intervencions de diferents persones dels sectors que representen la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

100 ANYS D'ESCOLA D'ESTIU, 100 ANYS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

Les Escoles d'Estiu, en el futur, s'han de fer ressò de tots els temes emergents en l'àmbit educatiu, i posar-se a treballar per definir les iniciatives, experiències i propostes que ens poden acostar a un nou model més adequat a les necessitats de canvi i transformació de la societat actual. Les Escoles d'Estiu han de seguir fomentant l'esperança que una altra educació és possible.

És important subratllar que la nostra existència respon a l'acte voluntari de milers de professionals de l'educació, compromesos amb una escola de qualitat i equitat.
Pensem que, tot i no venir determinats ni per llei ni per l'estructura de l'Estat, aquest acte de voluntat mereix el reconeixement social, com a organitzacions plurals que som per la millora qualitativa de l'educació del nostre país.

Potser en algun moment escriurem la nostra història; seria imprescindible tenir, almenys, una cronologia dels fets més rellevants en la nostra trajectòria; però per a una tasca com la que ens proposem, millorar l'educació dels nostre infants i joves, hi ha tantes coses a fer cada dia que no ens queden energies per endreçar el que queda. Documentar el camí fet no entra en les prioritats d'entitats com la nostra que, sempre mancades de recursos, hem d'optar per fer allò imprescindible i deixar per a "més endavant" allò que només és necessari.

En aquesta commemoració volem convidar especialment la comunitat educativa: professorat de totes les etapes, educadors/es, estudiants, famílies... La força de la renovació pedagògica que ha marcat l'educació d'aquest país no és patrimoni només nostre; és fruit del tarannà de totes i tots els que formem la comunitat educativa catalana i del valor que donem a l'educació. I és amb tothom que volem recordar el nostre passat, analitzar el nostre present i sobretot, el més important i imprescindible: projectar un futur comú, pensant que així contribuïm a la construcció de la Catalunya que volem.


Volem donar les gràcies a Assumpta Baig, Joan Domènech, Jaume Carbonell, Teresa Casas, Agustí Corominas i Salomó Marqués per ajudar-nos a elaborar els textos que llegireu a continuació, i també a la resta d'amics i amigues que han fet possible el recull gràfic i històric. Alhora, mostrem el nostre agraïment a la Diputació de Barcelona pel seu suport incondicional.

Per acabar, voldria dedicar aquest petit recull a tots els mestres companys i companyes dels MRP que al llarg d'aquests 100 anys han estat fent escola des de la creativitat, l'entusiasme i el compromís per una escola diferent i millor.

Federació de Moviments de Renovació pedagògica


27 NOVEMBRE
DIA DEL MESTRE
ON SOM
Avda. Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona
Tel: 93 4817388 Fax: 93 3017550
CONTACTA'NS
Email: mrp@pangea.org
NIF: G-58245259
Registre d'Associacions n.89 sec 2a.
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.